Wie zijn wij?

 

Hieronder treft u korte en algemene informatie aan over het Lieshoutse tienerwerk

 

1. Doel &RGteens.

Het doel van vrijwilligersgroep &RG-teens is een passend programma te bieden voor de jeugd van Lieshout in leeftijdscategorie vanaf groep 7 en  t/m 15 jaar. Het te bieden programma moet boeiend en (soms) spraakmakend zijn om de jeugd achter de computer weg te krijgen en voor aanwas te zorgen. De disco’s en activiteiten zorgen voor beweging vaak gekoppeld aan spanning, spel en teamspirit. Het houdt ze van de straat en in enige mate “controleerbaar”. &RG-teens zorgt voor educatie, verdraagzaamheid, sportiviteit, spanning, strijdvaardigheid, behendigheid, vriendschap, samenhorigheid, teamverband, opvoeding, sociaal gedrag en alle aspecten die gezelligheid, lol, plezier in groepsverbanden kunnen voortbrengen. &RG-teens heeft complimenten gekregen van verenigingen en scholen door afstanden tussen de jeugd te verkleinen er ontstaan vriendschappen en “wijken worden met elkaar verbonden”.

 

2. Geschiedenis

Tienerwerk Lieshout bestaat op zich al een hele poos met wisselend succes. In 2007 heeft tienerwerk Lieshout een nieuwe naam gekregen, Tim Frenken ( nu Party Jockey Tim) bedacht &RG-teens en ook het logo. Men spreekt het uit als &=en R= er G=y teens, Engels dus wat energieke tieners betekent. Tim, toen als 13 jarige DJ , startte met de naam DJ T- -X en wist de disco’s aantrekkelijk en vermakelijk te maken voor de tieners zodat dit meerdere malen leidde tot een overvolle discozaal. Dit succes vergde ook een andere aanpak en aandacht voor de vrijwilligers, mede omdat men graag dit succes wilde vasthouden. Een splitsing op leeftijd was een logisch gevolg waarbij de basis opzet van &RG-teens behouden bleef. Voor het voorgezet onderwijs tot en met 15 jaar is in 2011 &RG PLUS in het leven geroepen, tieners uit geheel Laarbeek zijn hierbij welkom. In 2009 is een bijzonder initiatief ontstaan vanuit tienerwerk Lieshout, CARNABEATS, een carnavalsfestijn waarbij ca.1200 tieners in de leeftijd van 13 t/m 17 helemaal uit zijn dak gaan. Omdat er alcohol geschonken werd moest dit van tienerwerk gescheiden worden. Met name &RG-teens en &RG-PLUS creëren kansen voor de jeugd om voor de leeftijdsgroep van 15 jaar en ouder door te stromen naar een nieuw op te tuigen jeugdwerk.

 

3. Vrijwilliger worden?

&RG-teens/PLUS is altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers met ideeën die bij de jeugd aanslaan en die iets willen organiseren. De minimum leeftijd is 15 jaar en op deze leeftijd krijgt men een passende taak toebedeeld. Niet alle vrijwilligers willen/kunnen mee helpen opbouwen of iets organiseren. Niet iedereen is beschikbaar op tijden dat er opgebouwd moet worden en kan of wil niet aanwezig zijn bij vergaderingen. De meeste willen toezicht houden,  een taak toebedeeld krijgen en meegenieten. Sommigen kiezen ervoor om als oproep(kracht)vrijwilliger mee te doen of zijn alleen voor bepaalde activiteiten beschikbaar. Het kan allemaal. Begin augustus 2013 is besloten om een bestuur op te zetten zonder de vorm te wijzigen in een vereniging of stichting. Het doel was een betere verdeling van taken/besluitvorming, structuur aan te brengen en de efficiëntie te verhogen.

 

4. Aanmelden.

Wil je vrijwilliger worden en weten wat er voor de jeugd gedaan wordt of wie er vrijwilliger zijn kun je op de website kijken www.energyteens.nl. Daar vind je foto’s van disco’s en activiteiten en meer wetenswaardigheden. Wil je liever persoonlijk geïnformeerd worden of heb je vragen dan kun je een van de bestuursleden benaderen.

Erna Claassens secretariaat/activiteiten, Baverderstraat 18, telefoon 0499-422686

Hans van Stiphout vicevoorzitter / websitebeheerder, Hertog Janstraat 6, telefoon 0499-421872

Marcel Jansen penningmeester/ ledenadministratie, De Vang 30,  telefoon 06-41697668

Johan Frenken voorzitter en public relations, Hertog Janstraat 3, telefoon 0499-422620

 

Johan Frenken

Voorzitter Tienerwerk  Lieshout

&RG-teens  / &RG-PLUS

 

Lieshout 11 Augustus 2013