Huisregels &RG-Plus

Zoals u ongetwijfeld weet is &RG teens erg succesvol. Naast de meer dan 275 Lieshoutse leden in de leeftijd van groep 7 t/m 15 jaar heeft

&RGPLUS, bedoeld voor de middelbare schoolgangers, inmiddels ( deels dezelfde jeugd ) een opkomst van ca.100 tieners uit geheel Laarbeek.

Voor &RGteens (de jongere groep dus ) gelden strikte huisregels, welke bij het verkrijgen van een pasje in een enveloppe zijn afgegeven en op de website na te lezen zijn.

Deze regels zijn echter niet zo strikt te hanteren voor de PLUS groep welke uit Laarbeek en omstreken komt.

Overigens zijn de regels bij deze ouderen ook iets soepeler zoals dit al meerdere keren in de Laarbeker is gepubliceerd en op de website terug te lezen is.

O.a. de aanvangstijd is meer gericht op de 13 tot 15 jarigen t.w. 20.30 en het eindigt om 23.30 uur.

Bij de PLUS Disco (voor de jeugd op het voortgezetonderwijs) is het voor de vrijwilligers steeds maar schipperen met regels over het binnen is binnen beleid, als dit onze eigen Lieshoutse jeugd betreft is dit goed in de gaten te houden.

Mede omdat we deze kennen, weten waar ze wonen, en navraag kunnen doen omdat we hiervan alle gegevens hebben.

Bij de jeugd uit omliggende dorpen als Mariahout, Aarle-Rixtel en Beek en Donk is dit lastiger en komen er introducé mee vanuit de stad dan stuit dit soms op problemen.

Het lastige is dat deze jeugdigen vaak gevolgd worden door onze eigen Lieshoutse kinderen.

Wij hebben het liefst dat ze binnen blijven, we moeten nu ook regelmatig buiten een ronde doen om overlast te voorkomen en dat we straks gedwongen worden ermee te stoppen.

Gelukkig valt het nu nog allemaal mee en zijn er nog geen vervelende dingen gebeurt.

Tijdens onze laatste vergadering hebben we ons verwondert over het snelle succes van de PLUS, er is natuurlijk door alle vrijwilligers veel energie ingestoken en wat er geboden wordt slaat aan.

We willen allen heel graag dat dit een succes is en blijft. We verwachten, mede door de berichten die tot ons zijn gekomen, dat aanstaande vrijdag 20 januari het een record avond gaat worden.

We weten dit niet zeker maar hebben de bezetting hier wel alvast op afgestemd. Mogelijk dat dit een moment moet worden waarbij we andere regels en een ander toegangsbeleid zullen moeten gaan hanteren.

Het binnen is binnen beleid bij een volle zaal met dansende jeugd is mede door het binnenklimaat moeilijk te handhaven.

Wat vragen wij u en wat gaan wij hier aan doen?

Wij vragen allereerst uw begrip en uw medewerking waarbij u uw kind vraagt binnen te blijven en zeker niet mee te gaan met “buitendorpse” waar we bijna geen grip op hebben.

Mogelijk gaan deze echt naar huis, maar we kunnen de ouders niet bellen.

Wij gaan naast de verscherpte controle op schoolpasje o.a. e-mail gegevens en plaatsnamen op vragen van de jeugd die ons niet bekend voor komt, dit verzamelen en hierop het beleid afstemmen.

Om het op gang te krijgen hebben zijn we doelbewust heel laagdrempelig gestart. Bij een te grote opkomst zullen we voor aanpassingen moeten zorgen.

PLUS is bedoeld voor Laarbeekse jongeren en mogelijk gaan we het introducébeleid eveneens aanpassen.

Kortom:

Het “Binnen is Binnen” beleid moet gezien worden als, dat we de kinderen vragen binnen te blijven om overlast buiten het Dorpshuis en in Lieshout te voorkomen, wij verplichten ze niet om binnen te blijven en het blijft de eigen verantwoording of men eerder weggaat.

We willen graag dat het leuk blijft voor iedereen en zullen er alles aan doen.

Graag uw begrip en medewerking.

Aanmelden

Wil je jezelf graag inschrijven voor een van onze activiteiten? Klik dan op onderstaande knop voor meer informatie!

Aanmelden voor een activiteit

Laatste foto's